Weekend w Sproitz

IMG_0001.jpgW sobotni poranek wybraliśmy się do Sproitz w Niemczech. Ponieważ zbiornik był nam już znany tym razem odbyło się bez rekonesansu i nurkowań adaptacyjnych. Pierwsze nurkowanie odbyło się na głębokość 45m gdzie spenetrowaliśmy bunkier. Razem z akcelerowaną dekompresją nurkowanie trwało 60 minut. Drugie nurkowanie odbyło się po zmroku na max gł. 25m. Udało nam się opłynąć większą część zbiornika. Następnego dnia – nurkowanie na 38m z całkowitym czasem 77 minut. Zapraszam do obejrzenia galerii.