Jak dbać o czujnik tlenu? Jak jest on zbudowany?

Pomimo, że na rynku zaczynają się pojawiać czujniki tlenu typu solidstate, to jednak galwaniczne czujniki wiodą prym zarówno w analizatorach gazowych jak i rebreatherach. Są one nadal dużo tańsze co nie pozostaje bez wpływu na ich popularność.

solid state ssensor

Z czego zbudowany jest czujnik?
Obudowa czujnika wykonana jest z tworzywa sztucznego. Elementy wewnętrzne są wykonane z anody ołowiowej, katody pokrytej metalami szlachetnymi oraz zasadowego elektrolitu. Z tyłu czujnika znajduje się płytka elektroniczna odpowiedzialna za kompensację temperatury oraz gniazdo połączeniowe. Na wyjściu czujnika występuje małe napięcie rzędu paru mV które liniowe się zmienia jeśli zmienia się frakcja tlenu w badanej mieszaninie gazowej.

Jak dbać o nasz czujnik?
Aby czujnik służył nam jak najdłużej należy przede wszystkim przechowywać i użytkować go w odpowiednich warunkach. Sensory tlenu najbardziej nie lubią mrozu. Ujemna temperatura powoduje zamarznięcie elektrolitu (na bazie wody). Narażenie na ujemną temperaturę może spowodować nieodwracalne uszkodzenie czujnika i wyciek elektrolitu.

Czy temperatura wpływa na odczyt?
Temperatura wpływa na sygnał wyjściowy z sensora zmieniając go o wartość ok 2,54% na każdy 1°C. Układ elektroniczny w czujniku kompensuje za pomocą m.in. termistora zmiany temperatury. Czasami czujnik potrzebuje chwilę czasu aby właściwie zareagować na zmieniającą się temperaturę i podać na styki wyjściowe wartość nacięcia poprzez jej kompensację w funkcji temp.

Wpływ ciśnienia na odczyt wartości z czujnika?
Ciśnienie oddziałuje na sygnał wyjściowy w sposób proporcjonalny. Ma to szczególne znaczenie w przypadku użycia czujników w rebreatherze ponieważ umożliwia odczyt ciśnienia parcjalnego tlenu w pętli oddechowej.

Czy czujnik jest wrażliwy na upadek, wstrząsy?
Czujniki są delikatne i mogą ulec uszkodzeniu. Upuszczenie samego czujnika lub całego rebreathera/analizatora z zamontowanym czujnikiem może spowodować: przerwanie przewodów, przerwanie połączeń elektrycznych, przemieszczenie anody. Przemieszczenie się anody powoduje przerwanie połączenia lub zwarcie wewnętrzne, ponieważ luźna anoda zetknie się z połączeniem katody.

Jaka jest trwałość czujnika tlenu?
W rebreatherach powinno się używać czujników przez jeden rok od daty instalacji sensora. W przypadku analizatorów czujniki mogą być używane znacznie dłużej. Pierwszym symptomem zużycia czujnika jest brak możliwości jego kalibracji w analizatorze. Stare zużyte sensory reagują znacznie wolniej na zmiany frakcji tlenu w badanym gazie.

Jak przechowywać czujnik do czasu jego ponownego użycia?
Czujniki najlepiej przechowywać w szczelnym opakowaniu w temperaturze pokojowej w suchym zacienionym miejscu.